PRC - brugervenlige manualer og brugsanvisninger, skrivning og oversættelse

Peter Ring Consultants

Hjem
Om PRC
Brugsanvisninger og manualer
MultiMedia manualer
The User-Friendly Manuals Website
Softwareudvikling
Webdesign
B2B markedsanalyse og partnersøgning
Software fra PRC (på engelsk)
Peter Rings CV
Kontakt PRC
TilbageIn English / På Engelsk

Brugsanvisninger og Manualer

Animation: Hvad man bør gøre med dårlige manualer!


Har De brug for "nogen" til at skrive gode interne/eksterne brugsanvisninger = manualer – fra bunden af eller baseret på oversættelse? ...eller føler De, at Deres brugsanvisninger/manualer kunne blive bedre?

Så kontakt PRC – en af verdens førende specialister i brugervenlige brugsanvisninger!


Fx bad TEKOM (den tyske forening af tekniske kommunikatører) Peter Ring om at skrive kapitlet om Danmark i en bog de udgav i efteråret 2004: "Technical Communication – international, today and in the future". Mere information om denne bog: Se http://www.tekom.de/artikel/artikel_1322.html .

Image of book
Selvom han ikke var medlem, var Peter Ring dommer i STC Europe 's " Trans European Technical Communication Competition 2003". (STC er den amerikanske forening for teknisk kommunikation.)
PRC tilbyder følgende ydelser til sine kunder:

Hvorfor netop bruge PRC?

Er Deres område for specielt til, at folk udefra kan skrive om det?


Tekst og grafik: Totalprojekter – delprojekter – oversættelse

PRC kan udføre hele processen fra skrivning til tryk og/eller on-line help – eller blot en del af den. Ved at bruge PQM 3.0 programmet (Planned Quality of Manuals), der er udviklet af PRC, kommer der fra starten en god struktur på manualen og projektet, og vi sikrer, at manualen eller brugsanvisningen bliver tilpasset målgruppen eller målgrupperne.

PRCs kunder er typisk små, mellemstore og store virksomheder indenfor
 • elektronik og IT
 • software
 • mekanik/maskiner
 • VVS
Årsagen til, at de søger ekstern hjælp, er oftest:
 • Deres behov er ikke stort nok til at have en fast person ansat til at skrive og/eller oversætte brugsanvisninger. På den anden side erkender de, at brugsanvisninger skal skrives og/eller oversættes af en ekspert i brugsanvisninger .
 • De har brug for en model-manual til brug for senere egenproduktion: PRC laver den første manual på en ny produkttype, interne medarbejdere laver de følgende versioner.
 • De har behov formidlertidig ekstra kapacitet i virksomhedens dokumentationsafdeling.
Sprog , der håndteres internt i PRC:
 • Skriver på dansk og engelsk.
 • Oversætter...
  • fra dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk.
  • til dansk og engelsk.
Andre sprog håndteres via eksterne partnere.

Localisation
Når man oversætter en manual (eller brugsanvisning) skal den ofte tilpasses til lokale forhold, fx lokale regler for stærkstrømsinstallationer. Det gør PRC som en selvfølgelig del af oversættelsen.

"Forbedret oversættelse"
PRC kan ofte (efter aftale) forbedre oversættelsen af en manual, så den bliver i (bedre) overensstemmelse med de generelt accepterede regler for hvordan man skriver en brugervenlig manual.

"Mini-manualer"
Ofte er der brug for en mini-manual med de vigtigste informationer, fx huskestof. Klik her for at se et eksempel (PDF-fil, kræver Adobe Acrobat Reader ), som jeg har lavet til privat brug.

Klik her for at læse om PRCs specielle kvalifikationer.

Tilbage til oversigten!Almindelige og interaktive multimedie manualer

Multimedie manualer anvendes, når:
 • Man gerne vil sikre en meget hurtig indlæring, fx af de basale anvendelser.
 • Brugerne har problemer med at læse (15-20% af den voksne danske befolkning kan ikke engang læse Ekstrabladet).
Klik her for mere information om multimedie manualer, og hvad PRC kan gøre på dette område.


Winhelp, HTMLhelp og AcosHelp

PRC kan lave Winhelp, HTMLhelp og AcosHelp filer (inkl.dynamisk HTMLhelp). Eksempler kan findes i PRC Software's programmer, se PRCs (engelsksprogede) softwareside . AcosHelp er udviklet af PRC. Det bruges til at lave context sensitive help med PDF-filer.

Tilbage til oversigten!


Totalstyring af virksomhedens brugsanvisninger

Fx: PRC opbevarer (en kopi af) Deres originaler og sørger for trykning eller kopiering efter behov.

Tilbage til oversigten!


Konsulentrådgivning

om, hvordan Deres brugsanvisninger/manualer kan blive meget mere brugervenlige. PRCs kunder er her typisk store eller mellemstore virksomheder med egen dokumentationsafdeling eller -medarbejder, der vil hæve kvaliteten af deres manualer. Erfaringerne med resultaterne af denne rådgivning er særdeles gode. Det normale forløb er ...
 1. Klienten sender en typisk manual til PRC.
 2. PRC gennemgår manualen og kører en PQM analyse på den. På baggrund heraf udarbejder PRC en rapport over de fundne problemer.
 3. Peter Ring, PRC, besøger klienten og laver en kursuslignende rådgivning eller et internt kursus med fokus på netop de problemer, som blev fundet under gennemgangen. Kursusmaterialet udleveres på papirform og/eller på CD-ROM efter klientens ønske.
 4. Ca. ½ år senere laver vi en kort opfølgning, normalt pr. telefon og post, for at få rettet de sidste småting ind. Her har jeg ofte glædet mig over rapporterne om meget positive reaktioner fra klientens kunder på de allerede indførte forbedringer.
Tilbage til oversigten!


Kvalitetsmåling på brugsanvisninger

og manualer til brug ved udbudsforretninger (licitationer) eller ISO 9000. Her bruger vi PQM 3.0 Planned Quality of Manuals programmet udviklet af PRC plus vores store erfaring.


Kurser – interne og eksterne

De interne kurser er baseret på grundmaterialet fra de eksterne kurser, men tilpasses til Deres virksomheds særlige behov. Der er også udviklet et specielt kursusmateriale til kurser for interne procedureforfattere.

Tilbage til oversigten!


Hvorfor netop PRC?

 • PRCs arbejde er "state-of-the-art" indenfor "brugervenlige brugsanvisninger". PRC følger nemlig nøje med internationalt, og er med til at præge den nationale og internationale udvikling på området.
 • PRCs grundidé er, at brugsanvisninger og manualer skal skrives på brugernes præmisser ! Det betyder bl.a., at en manual til ingeniører og en brugsanvisning til almindelige forbrugere skal udformes MEGET forskelligt. PRC har udviklet værktøjer PQM3.0) til at fastlægge, hvordan man skal skrive til de forskellige typer af brugere, herunder hvor "tegneserieagtig" den enkelte tryksag skal gøres. Der kan også være tale om, at forskellige afsnit af en brugsanvisning udformes forskelligt til forskellige brugertyper.

 • PRC har skrevet manualer til
  • almindelige forbrugere
  • "manden på gulvet"
  • håndværkere
  • kontorsektoren
  • ...
  • tekniske specialister, fx programmører, læger og tandlæger
  både til ekstern og intern brug.

  Arbejdsområderne har været forbruger- og professionel elektronik, IT, software, luftfart, off-shore olieboring, maskiner, stærkstrøm, VVS, hospitalsudstyr og administrative procedurer.
 • PRC bruger de mest moderne principper ved udarbejdelsen af manualen. PRC bruger fx ofte et digitalt videokamera til at filme interviews og procesdemonstrationer, og vi kan bruge screencam (video af pc-skærmbevægelser) til at indspille skærmprocedurer. Enkeltbilleder fra de indspillede videoer kan i mange tilfælde bruges som illustrationer i manualen. Eksempel på moderne metoder: Download demoen AlarmUr (zip-fil 3.7 MB) fra
  http://www.prc.dk/software/alarmclock/home.html og installer den.

 • PRC driver et af verdens førende websites på området:
 • "The User-Friendly Manuals' Website"
   der er internationalt højt anerkendt af brugsanvisningsforfattere og deres ledere. Det indeholder bl.a.:
   • "Tips for technical writers".
   • Litteraturlister fra to af verdens førende forskere på området (begge USA).
   • Liste over nationale og internationale organisationer i hele verden for brugsanvisningsforfattere o.lign.
   • Liste over mailing lists for brugsanvisningsforfattere o.lign.
   • Nyttige www-links for brugsanvisningsforfattere o.lign.
   • Nyheder på området.
   • Information om Peter Rings bog om hvordan man skriver brugervenlige brugsanvisninger.
   • Information om pc-programmet PQM3.0 (Planned Quality of Manuals), som bruges til at forbedre kvaliteten af brugsanvisninger / manualer.

  • PRC deltager meget aktivt på konferencer og i diskussionerne på de internationalt førende Internet mailing lists på området "technical writing".

  •  
  • PRC har udviklet et kvalitetsstyringssystem for brugsanvisninger og manualer – og det virker i praksis. Til dette formål har PRC udviklet et Windows95+/NT3+ program, PQM 3.0 , der letter arbejdet med at lave brugervenlige manualer og brugsanvisninger væsentligt.

  • Peter Ring, PRC, har skrevet en bog om, hvordan man skriver brugervenlige brugsanvisninger: "The PQM system – How to write better instruction manuals, and control their quality yourself." Bogen koster kr. 200 + moms og porto, i Danmark i alt kr. 269, og kan bestilles hos PRC.

  •  
  • Peter Ring, PRC, har været kursusleder og hovedunderviser på DiEU's og senere Dansk Markedsføringsforbunds kursus "Brugervenlige brugsanvisninger", og har desuden undervist i faget på Handelshøjskolen i København.

  • Peter Ring, PRC, har deltaget i standardiseringsarbejdet på området i en arbejdsgruppe under Dansk Standard om leverandørbrugsanvisninger for kemiske stoffer.
  • Peter Ring, PRC, deltager i en ERFA gruppe om brugervenlig EDB dokumentation, især on-line dokumentation.

  • Peter Ring, PRC, har både en ingeniørmæssig og en marketingmæssig baggrund, han har programmeret iden 1961 (DASK!), og han anskuer programmet fra brugerens synsvinkel. Han kan derfor også – hvis der er behov for det – gå ind i en kvalificeret og frugtbar debat om eventuelle problemer med produktets brugergrænseflade. Han skriver kort, klart og præcist! Han kan også lave helt eller delvis tekstløse brugsanvisninger. Og han har over 15 års erfaring med at skrive brugervenlige manualer.

  • Kan produktet ikke tages med til PRCs kontor, kan PRC arbejde hos Dem og/eller filme processerne med et videokamera eller "screencam" og skrive manualen udfra videobåndet eler avi-filen.
  Tilbage til oversigten!


  Er Deres område for specielt til, at folk udefra kan skrive om det?

  Alle erfaringer uden undtagelse viser, at det ikke er noget problem i praksis. Tværtimod! Når en ekstern forfatter skriver om brugen af et produkt, så har han/hun netop selv været igennem processen at skulle forstå produktet. Det gør det meget lettere at sætte sig i brugerens sted.

  Overdragelsen sker mundtligt, gennem udviklingsrapporter, kodelister m.m. og ved at "lege" med produktet, og vi bruger video, når det er hensigtsmæssigt. Denne læreproces svarer nøje til ca. 85% af de rigtige brugeres typiske "leg og læs" mønster: Man prøver selv til man kommer i problemer, og så prøver man at løse dem via manualen.

  Alternativt: PRC laver strukturen og alt det "mindre tekniske"; Deres teknikere udfylder afmærkede tekstfelter med tekniske detaljer, og vi retter det til sprogligt.

  Lader De derimod en faglig specialist skrive manualen, bliver det oftest (men selvfølgelig ikke altid!) til en "specialist til specialist"-manual, som ingen normale brugere forstår. Hader De ikke også den slags manualer når De får dem? Har De også mødt instruktioner som "Indtast Deres TTX ...", hvor De ikke ved, hvad "Deres TTX" er for noget? – eller hvad med at programmere Deres videooptager?!

  Den relevante ekspertise er at skrive forståelige manualer – og den har PRC!


  Kontakt PRC
  Tilbage til oversigten!